logo

Informacje

 Obecnie trwają jazdy szkoleniowe...

1 stycznia 2017 to nowy termin wdrożenia projektu zmodernizowanej CEPiK. Znamy już treść projektu ustawy, na mocy której miałoby dojść do odłożenia w czasie uruchomienia nowego systemu.

Złożoność tego procesu jest bardzo duża ze względu na liczbę i zróżnicowanie końcowych odbiorców usług – 380 powiatów, ponad 4 tysiące stacji kontroli pojazdów, ponad 7 tysięcy ośrodków szkolenia kierowców” – to jedno ze zdań obszernego uzasadnienia dla projektu. Rezultatem przyjęcia nowelizacji ma być przełożenie, przekładanego już, terminu uruchomienia zmodernizowanego CEPiKu.

Okres próbny przeniesiony o rok

1 stycznia 2017 to nowy termin wdrożenia projektu zmodernizowanej, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Autorzy nowelizacji zaznaczają, że powodem przesunięcia jest fakt, że do wdrożenia systemu nieprzygotowani są jego użytkownicy. Chodzi nie tylko o prace nad systemem, ale też o stopień dostosowania innych systemów mających docelowo współpracować z CEPiKiem. Szczególnie ma to dotyczyć starostw. „MSWiA w trakcie trwania projektu monitoruje przebieg testów i stan zaawansowania prac po stronie podmiotów, które dostosowują się do zmodernizowanego SI CEPiK i identyfikuje na bieżąco powstałe ryzyka.” To ryzyko najwyraźniej jest zbyt duże.

Wysłuchano użytkowników

W analizie treści projektu wyraźnie widać, że uwzględniono pierwszy raz stanowiska m.in. Związku Powiatów Polskich, czy dostawców oprogramowania. Wiele podmiotów apelowało o przesunięcie terminu wdrożenia. Samorządowcy zauważali, że nie mieli okazji przetestować systemu ani przeszkolić urzędników. A że – jak zauważają autorzy dokumentu – sprawa dotyczy podmiotów o kluczowym charakterze, to odłożenie jest niezbędne.

Co musi się zmienić?

Sporo. Przesuwając termin wdrożenia nowego CEPiKu, potrzebne będzie wprowadzenie korekty do wielu przepisów. Dostosowania będzie wymagała nie tylko treść ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i Ustawy o Kierujących Pojazdami. Zmienić trzeba będzie też ustawę o powszechnym obowiązku obrony RP, Kodeks Karny, Ordynację Podatkową, a nawet nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw.


 

Copyright © Bernard Król 1998-2018. Wszystkie prawa zastrzeżone. Aktualizacja 01-07-2018r.